Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod voor specifieke functies. Het blijkt dat bij enkele functies slechts de helft van aantal leerlingen bezig is met een opleiding op het aantal vacatures dat er open staat. Seed Valley verwacht dat de mismatch toeneemt vanwege de vergrijzing en verdere groei van de bedrijven.

In het onderzoek werd het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley bedrijven zo’n 300 vacatures, waarvan 45 in de richting van lab analist en plantenteelt. Echter blijkt dat, van het totaal aantal afgestudeerden in deze richtingen, ongeveer de helft (22 studenten) beschikbaar is voor een baan in de sector.

Beroepsperspectieven

De beroepsperspectieven in de zaadsector zijn vaak interessanter dan wordt gedacht, stelt Seed Valley. “Wat veel jongeren niet weten is dat een groot deel van de groenten in de supermarkt is geoogst van de zaden die afkomstig zijn van bedrijven in hun achtertuin, Seed Valley. De bedrijven in de zaadsector bieden een internationale werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Het werk in deze sector wordt ook steeds technischer van aard. Illustratief is het Nieuwe Telen, waarbij de focus ligt op het verzamelen van data over planten en automatische systemen om op basis daarvan de teelt aan te sturen. Dit kan data zijn over de temperatuur, luchtvochtigheid en de stand van de huidmondjes van de plant. Dit alles levert een plant in balans op, die weerbaarder en beter producerend is. Het werk gaat dan ook steeds meer over kennis van planten én de technische mogelijkheden.”

Innovatieve teeltverzorging

Volgens de stichting is er in de zaadsector continu behoefte aan nieuw talent. “Analisten die in het laboratorium onderzoek doen naar bijvoorbeeld ziekteresistentie en inhoudsstoffen van gewassen. Of teeltspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de klimaatregeling van kassen, de verzorging van planten en het oogsten van de zaden. Met alle collega’s van Seed Valley werken we aan groente- en bloemenrassen met hogere opbrengst en goede kwaliteit. En met minimaal gebruik van ruimte, energie en water. Meer dus met minder. Denk aan planten die weerbaar zijn tegen ziektes of bestand zijn tegen droge omstandigheden. Om hun rol op de wereldmarkt te behouden investeren Seed Valley bedrijven gemiddeld 14% van hun omzet in onderzoek en technische innovaties. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van 1,99%.”

Openstaande vacatures

De cijfers van het aantal afgestudeerden laten zien dat te weinig studenten aan MBO opleidingen kiezen voor een studierichting richting lab analist of plantenteelt. Dit terwijl de vraag naar deze mensen juist toeneemt. “De bedrijven zoeken jaarlijks zo’n 45 collega’s in deze functies. Uit onderzoek, onder 68 mbo-studenten van de regionale opleidingen plantenteelt en analist, blijkt 44% te kiezen voor een vervolgstudie. Tegelijkertijd kiest 7% voor bedrijfsopvolging van het familiebedrijf. Ook heeft 9% van de studenten al een baan voor ze afstuderen. 40% van de afgestudeerden is beschikbaar voor de overige arbeidsmarkt, wat neerkomt op ongeveer 22 studenten. Het is op dit moment moeilijk de resterende openstaande vacatures in te vullen.” De verwachting is dat dit aantal toeneemt vanwege de vergrijzing en verdere groei van de bedrijven.

Meer nieuws

Automatisch oogsten broccoli weer stapje dichterbij dankzij onderzoek studenten Inholland

Hoe zorg je dat een machine op het veld de broccolistronken met de juiste maat eruit pikt? Een...

Lectorale rede Feike van der Leij: De kracht van smaak

In zijn lectorale rede op 11 oktober deed Feike van der Leij uit de doeken hoe hij samen met...

Pulp Vision

Het project Pulp Vision focust op het omzetten van restromen bij de uienteelt tot waardevol...