Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Enthousiast en wilt u samenwerken met GreenPort NHN en andere ondernemers om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen? Neem contact op via de contactpagina.